Επικοινωνία

Θέση Βελατούρι
 19001 – Κερατέα, Αττικής
 ΤΗΛ : 22990 66766 – ΚΙΝ : 695 100 6161
web:  www.hellasbioclean.com
 e-mail: hellasbioclean@yahoo.com